Read the Official Description

Дисциплината "Корпоративна комуникация" има за цел да развие високо специализирани и задълбочени теоретични, професионални и изследователски умения в дисциплините "Корпоративна комуникация и комуникация". Квалификацията е предназначена да улесни въвеждането на професионални роли във високоспециализирани и непредсказуеми комуникационни контексти и да придобие способността да реагира на абстрактни проблеми, които разширяват и предефинират съществуващите корпоративни комуникационни знания.

Също така улеснява цялостното управление на методологията за усъвършенствана комуникационна изследователска дейност, която трябва да доведе до значителен и оригинален принос към дисциплината на корпоративната комуникация, както и способността да се ангажира с критичен диалог.

Изисквания за прием

Задължително е магистърска степен по комуникация, като минималната средна стойност е 65%. Общият регламент по отношение на продължителността на магистърската програма също е приложим в този случай. Крайната дата за кандидатстване за тази степен е 31 октомври на предходната година за първия семестър и 30 април на същата година за второто полугодие.

Данни за контакт

Име: проф. Sonja Verwey
Тел: 011 559 4070 / Email: sverwey@uj.ac.za

Program taught in:
Английски
Last updated June 14, 2018
Този курс е
Start Date
февр. 2019
Duration
Full-time
Price
Deadline
By locations
By date
Start Date
февр. 2019
End Date
Application deadline

февр. 2019