докторска степен в областта на образованието

Общ преглед

Описание на програмата

Предистория и философия

Образование е широко домейн с редица специални области. Те включват такива специалности като: обучение за развитие и обучение, развитие в ранна детска възраст, начално и средно образование, специално образование, образованието за възрастни, образователни изследвания, учебна програма, дизайн, проучвания за ограмотяване, езиково обучение, математически изследвания, обучение на учители и други специалитети. С тази широта на педагогиката, предишни академични кредити на студента от акредитирани след Baccalaureate институции ще бъдат оценявани на индивидуална основа.

Тези студенти, които преследват Ед или докторска степен в дисциплината на образованието в International University за следдипломно обучение (IUGS) могат да бъдат основно или средно училище учители, психолози, консултанти по професионално ориентиране, администратори, специалисти по хранене, библиотекари, или обществен здравен персонал.

Изследванията могат да бъдат в отделни области, предмет, като например; математика, наука, английски, четене, история, икономика, физическо възпитание, музика и изкуство или обществения ред, лидерство и мениджмънт, социални и философски основи на образование, международно сравнително образование, лингвистиката, раса, неравенство, и език в образованието, количествен образователна анализ на политиката, образованието на учителите, грамотност, език и английски образование, развитие на човека, и на развитието и психологическа наука.

Основната мисия е да се даде възможност на студентите да се съберат тези пост-Baccalaureate курсове, които служат неговите или нейните нужди за техните професионални и академични цели и задачи. Това се постига чрез подходящ избор на курсове, които трябва да бъдат одобрени от Декана, след обсъждане със студента.

Резултати

Студентите трябва да демонстрират следното:

 • За всички курсове, включително индивидуални курсове взети под надзора на декана, курсове, приети за предварително стоене или курсове, взети на изискваната Завършил семинар, студенти ще демонстрират следното:
  • А фон в теория и изследвания и способност за проектиране и провеждане на емпирични проучвания по важни теоретични или практически въпроси и проблеми.
 • Програмата подготвя студентите да:
 1. Проучване, анализ и да обясни човешката познавателна, език, грамотност, и учебни процеси в двете формални и неформални учебни контексти, вариращи от предучилищна възраст до зряла възраст;
 2. <li>   &#1055;&#1088;&#1086;&#1077;&#1082;&#1090;&#1080;&#1088;&#1072;&#1085;&#1077; &#1080; &#1080;&#1079;&#1089;&#1083;&#1077;&#1076;&#1074;&#1072;&#1085;&#1077; &#1079;&#1072; &#1080;&#1085;&#1089;&#1090;&#1088;&#1091;&#1082;&#1090;&#1072;&#1078; &#1087;&#1088;&#1086;&#1094;&#1077;&#1076;&#1091;&#1088;&#1080;, &#1082;&#1086;&#1080;&#1090;&#1086; &#1087;&#1086;&#1076;&#1086;&#1073;&#1088;&#1103;&#1074;&#1072;&#1090; &#1086;&#1073;&#1091;&#1095;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077;&#1090;&#1086;, &#1080; &#1079;&#1072; &#1086;&#1094;&#1077;&#1085;&#1082;&#1072; &#1085;&#1072; &#1077;&#1092;&#1077;&#1082;&#1090;&#1080;&#1074;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1090;&#1072; &#1085;&#1072; &#1085;&#1072;&#1084;&#1077;&#1089;&#1072;&#1090;&#1072;;</li>
  <li>   &#1055;&#1088;&#1086;&#1094;&#1077;&#1089;&#1080; &#1085;&#1072; &#1089;&#1087;&#1077;&#1094;&#1080;&#1072;&#1083;&#1077;&#1085; &#1080;&#1085;&#1090;&#1077;&#1088;&#1077;&#1089; &#1074;&#1082;&#1083;&#1102;&#1095;&#1074;&#1072;&#1090; &#1077;&#1079;&#1080;&#1082; &#1080; &#1089;&#1080;&#1084;&#1074;&#1086;&#1083;&#1080;&#1095;&#1085;&#1086; &#1088;&#1072;&#1079;&#1074;&#1080;&#1090;&#1080;&#1077;, &#1082;&#1072;&#1082; &#1076;&#1077;&#1094;&#1072;&#1090;&#1072; &#1087;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080;&#1075;&#1072;&#1090; &#1082;&#1086;&#1084;&#1091;&#1085;&#1080;&#1082;&#1072;&#1090;&#1080;&#1074;&#1085;&#1072; &#1082;&#1086;&#1084;&#1087;&#1077;&#1090;&#1077;&#1085;&#1090;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;, &#1095;&#1077;&#1090;&#1077;&#1085;&#1077; &#1080; &#1087;&#1080;&#1089;&#1072;&#1085;&#1077; &#1085;&#1072; &#1087;&#1088;&#1080;&#1076;&#1086;&#1073;&#1080;&#1074;&#1072;&#1085;&#1077; &#1080; &#1080;&#1085;&#1089;&#1090;&#1088;&#1091;&#1082;&#1094;&#1080;&#1103;, &#1080;&#1079;&#1087;&#1086;&#1083;&#1079;&#1074;&#1072;&#1085;&#1077; &#1085;&#1072; &#1082;&#1086;&#1084;&#1087;&#1102;&#1090;&#1098;&#1088;&#1085;&#1086;-&#1073;&#1072;&#1079;&#1080;&#1088;&#1072;&#1085;&#1080; &#1084;&#1091;&#1083;&#1090;&#1080;&#1084;&#1077;&#1076;&#1080;&#1081;&#1085;&#1080; &#1089;&#1088;&#1077;&#1076;&#1080;, &#1079;&#1072; &#1076;&#1072; &#1089;&#1077; &#1087;&#1086;&#1076;&#1086;&#1073;&#1088;&#1080; &#1086;&#1073;&#1091;&#1095;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077;&#1090;&#1086; &#1087;&#1086; &#1085;&#1072;&#1091;&#1082;&#1072; &#1080; &#1076;&#1088;&#1091;&#1075;&#1080; &#1086;&#1073;&#1083;&#1072;&#1089;&#1090;&#1080; &#1085;&#1072; &#1089;&#1098;&#1076;&#1098;&#1088;&#1078;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077;, &#1080; &#1087;&#1088;&#1080;&#1083;&#1072;&#1075;&#1072;&#1085;&#1077; &#1085;&#1072; &#1086;&#1073;&#1088;&#1072;&#1079;&#1086;&#1074;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1085;&#1080; &#1074;&#1080;&#1076;&#1077;&#1086; &#1080;&#1075;&#1088;&#1080; &#1079;&#1072; &#1087;&#1086;&#1076;&#1086;&#1073;&#1088;&#1103;&#1074;&#1072;&#1085;&#1077; &#1085;&#1072; &#1086;&#1073;&#1091;&#1095;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077;&#1090;&#1086;;</li> 
  <li>   &#1055;&#1088;&#1086;&#1094;&#1077;&#1089;&#1080;&#1090;&#1077; &#1079;&#1072; &#1093;&#1072;&#1088;&#1072;&#1082;&#1090;&#1077;&#1088;&#1080;&#1079;&#1080;&#1088;&#1072;&#1085;&#1077; &#1089;&#1087;&#1077;&#1094;&#1080;&#1072;&#1083;&#1085;&#1080; &#1087;&#1086;&#1087;&#1091;&#1083;&#1072;&#1094;&#1080;&#1080; (&#1085;&#1072;&#1087;&#1088;&#1080;&#1084;&#1077;&#1088;, &#1074;&#1090;&#1086;&#1088;&#1086; &#1080;&#1079;&#1091;&#1095;&#1072;&#1074;&#1072;&#1097;&#1080;&#1090;&#1077; &#1077;&#1079;&#1080;&#1094;&#1080;, &#1085;&#1080;&#1089;&#1082;&#1080; SES &#1075;&#1088;&#1072;&#1076;&#1089;&#1082;&#1080; &#1089;&#1090;&#1091;&#1076;&#1077;&#1085;&#1090;&#1080;, &#1087;&#1088;&#1080;&#1077;&#1090;&#1080; &#1087;&#1088;&#1077;&#1079; &#1087;&#1091;&#1073;&#1083;&#1080;&#1095;&#1085;&#1080; / &#1095;&#1072;&#1089;&#1090;&#1085;&#1080; / &#1077;&#1085;&#1086;&#1088;&#1080;&#1081;&#1089;&#1082;&#1080; &#1091;&#1095;&#1080;&#1083;&#1080;&#1097;&#1072;, &#1089;&#1090;&#1091;&#1076;&#1077;&#1085;&#1090;&#1080; &#1089; &#1091;&#1074;&#1088;&#1077;&#1078;&#1076;&#1072;&#1085;&#1080;&#1103; &#1095;&#1077;&#1090;&#1077;&#1085;&#1077;) &#1089;&#1072; &#1086;&#1090; &#1089;&#1087;&#1077;&#1094;&#1080;&#1072;&#1083;&#1077;&#1085; &#1080;&#1085;&#1090;&#1077;&#1088;&#1077;&#1089;, &#1082;&#1072;&#1082;&#1090;&#1086; &#1076;&#1086;&#1073;&#1088;&#1077;.</li>
  

Придобиването на грамотност.
 1. Акцентът тук е върху развитието на процесите на четене и писане от предучилищна години чрез зряла възраст. Темите включват следното:
 • Предпоставки и предиктори на усвояване на четенето в предварителните четци (напр., Фонемното съзнание, писмо знания, слушане на приказки), дума четене, правопис, четене с разбиране, лексика придобиване, плавност, причини за четене увреждания, както и за инструктаж ефекти.
Комуникацията в развитието и обучението.
 1. Фокусът е върху най-сложните социални и когнитивни процеси, в които се придобиват символни системи (например, език, грамотност и аритметични). Особено внимание се обръща на специфичните практики и контексти, в които се използват тези системи. Той включва също така;
 • Появата на нови начини на представяне и комуникация, които са активирани от новопридобитите символични практики. Инструктаж последици от това тяло на работа, също се считат, особено последствията от цифрови носители за обучение и развитие, включително разработването на уеб-базирани среди, като например симулации и видео игри.
При печеленето на тяхната докторска степен, нашите възпитаници са поели преподаватели или научни длъжности в университетите, държавните училища системи, както и агенции, посветени на образованието и оценка, както и частни корпорации.

Съдържание

 • IUGS предлага следните степени на образование:
 1. Доктор по философия (PhD.);
 2. <li>   &#1044;&#1086;&#1082;&#1090;&#1086;&#1088; &#1087;&#1089;&#1080;&#1093;&#1086;&#1083;&#1086;&#1075;&#1080;&#1103; (&#1045;&#1076;.);</li>
  <li>   &#1044;&#1080;&#1089;&#1077;&#1088;&#1090;&#1072;&#1094;&#1080;&#1103;&#1090;&#1072; (PhD) &#1080;&#1084;&#1072; &#1090;&#1077;&#1085;&#1076;&#1077;&#1085;&#1094;&#1080;&#1103; &#1076;&#1072; &#1073;&#1098;&#1076;&#1077; &#1090;&#1077;&#1086;&#1088;&#1077;&#1090;&#1080;&#1095;&#1085;&#1072; &#1080; &#1074;&#1082;&#1083;&#1102;&#1095;&#1074;&#1072; &#1087;&#1086;&#1074;&#1077;&#1095;&#1077; &#1074;&#1090;&#1086;&#1088;&#1080;&#1095;&#1085;&#1086; &#1089;&#1083;&#1077;&#1076; &#1087;&#1098;&#1088;&#1074;&#1080;&#1095;&#1085;&#1080; &#1080;&#1079;&#1089;&#1083;&#1077;&#1076;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1103;;</li>
  <li>   &#1055;&#1088;&#1086;&#1077;&#1082;&#1090;&#1098;&#1090; (&#1045;&#1076;) &#1080;&#1084;&#1072; &#1090;&#1077;&#1085;&#1076;&#1077;&#1085;&#1094;&#1080;&#1103; &#1076;&#1072; &#1089;&#1077; &#1090;&#1098;&#1088;&#1089;&#1103;&#1090; &#1087;&#1088;&#1072;&#1082;&#1090;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1086; &#1088;&#1077;&#1096;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077; &#1080;&#1083;&#1080; &#1080;&#1079;&#1093;&#1086;&#1076; &#1079;&#1072; &#1074;&#1098;&#1087;&#1088;&#1086;&#1089; &#1080;&#1083;&#1080; &#1085;&#1091;&#1078;&#1076;&#1072;. &#1058;&#1103; &#1074;&#1082;&#1083;&#1102;&#1095;&#1074;&#1072; &#1087;&#1086;&#1074;&#1077;&#1095;&#1077; &#1087;&#1098;&#1088;&#1074;&#1080;&#1095;&#1085;&#1072; &#1089;&#1083;&#1077;&#1076; &#1074;&#1090;&#1086;&#1088;&#1080;&#1095;&#1085;&#1086;&#1090;&#1086; &#1080;&#1079;&#1089;&#1083;&#1077;&#1076;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1103;.</li>
  

студенти докторанти преди това са учили специфични образователни предмети, както са изброени по-долу, която служи като прекурсор като студент започва тяхната образователна изследвания в подготовка за докторантурата. Всички ученици трябва да показват фондация курсова в рамките на 66-напредналите постоянните кредитите, които включват курсова в:
 1. Изследователски методи в педагогическата психология;
 2. <li>   &#1050;&#1086;&#1075;&#1085;&#1080;&#1090;&#1080;&#1074;&#1085;&#1080; &#1087;&#1088;&#1086;&#1094;&#1077;&#1089;&#1080; &#1085;&#1072; &#1088;&#1072;&#1079;&#1074;&#1080;&#1090;&#1080;&#1077; &#1080; &#1086;&#1073;&#1091;&#1095;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077;&#1090;&#1086; &#1074; &#1086;&#1073;&#1083;&#1072;&#1089;&#1090;&#1090;&#1072; &#1085;&#1072; &#1086;&#1073;&#1088;&#1072;&#1079;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077;&#1090;&#1086;;</li>
  <li>   &#1057;&#1086;&#1094;&#1080;&#1072;&#1083;&#1077;&#1085; &#1080; &#1084;&#1086;&#1090;&#1080;&#1074;&#1072;&#1094;&#1080;&#1086;&#1085;&#1085;&#1086; &#1088;&#1072;&#1079;&#1074;&#1080;&#1090;&#1080;&#1077; &#1074; &#1086;&#1073;&#1083;&#1072;&#1089;&#1090;&#1090;&#1072; &#1085;&#1072; &#1086;&#1073;&#1088;&#1072;&#1079;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077;&#1090;&#1086;;</li> 
  <li>   &#1059;&#1095;&#1077;&#1073;&#1085;&#1080; &#1074;&#1098;&#1087;&#1088;&#1086;&#1089;&#1080;: &#1080;&#1085;&#1076;&#1080;&#1074;&#1080;&#1076;&#1091;&#1072;&#1083;&#1085;&#1080; &#1088;&#1072;&#1079;&#1083;&#1080;&#1095;&#1080;&#1103;, &#1075;&#1088;&#1091;&#1087;&#1086;&#1074;&#1080; &#1087;&#1088;&#1086;&#1094;&#1077;&#1089;&#1080; &#1080; &#1091;&#1095;&#1077;&#1073;&#1085;&#1080; &#1082;&#1086;&#1085;&#1090;&#1077;&#1082;&#1089;&#1090;&#1080;;</li> 
  <li>   &#1045;&#1079;&#1080;&#1082; &#1080; &#1082;&#1086;&#1084;&#1091;&#1085;&#1080;&#1082;&#1072;&#1090;&#1080;&#1074;&#1085;&#1086; &#1088;&#1072;&#1079;&#1074;&#1080;&#1090;&#1080;&#1077;: &#1090;&#1077;&#1086;&#1088;&#1080;&#1103; &#1080; &#1080;&#1079;&#1089;&#1083;&#1077;&#1076;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1103; &#1074; &#1085;&#1072;&#1095;&#1072;&#1083;&#1086;&#1090;&#1086; &#1085;&#1072; &#1075;&#1088;&#1072;&#1084;&#1086;&#1090;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;, &#1090;&#1077;&#1086;&#1088;&#1080;&#1103; &#1080; &#1080;&#1079;&#1089;&#1083;&#1077;&#1076;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1103; &#1074; &#1086;&#1073;&#1083;&#1072;&#1089;&#1090;&#1090;&#1072; &#1085;&#1072; &#1095;&#1077;&#1090;&#1077;&#1085;&#1077;&#1090;&#1086; &#1091;&#1074;&#1088;&#1077;&#1078;&#1076;&#1072;&#1085;&#1080;&#1103;, &#1086;&#1094;&#1077;&#1085;&#1082;&#1072; &#1087;&#1086;&#1079;&#1085;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077;&#1090;&#1086;.</li> 
  

студенти докторанти в областта на "Learning развитие и Инструкция за специализация" преди това са учили специфични теми, изброени по-долу, която да служи като основа за изготвянето на докторантски изследвания. 66, изисквани след Baccalaureate и кредитите за за приемане в предварително стоене могат да идват от някои от следните:
 1. Роля на училище в American Society;
 2. <li>   &#1060;&#1080;&#1083;&#1086;&#1089;&#1086;&#1092;&#1089;&#1082;&#1080; &#1086;&#1089;&#1085;&#1086;&#1074;&#1080; &#1085;&#1072; &#1086;&#1073;&#1088;&#1072;&#1079;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077;&#1090;&#1086;;</li> 
  <li>   Curriculum &amp; &#1048;&#1085;&#1089;&#1090;&#1088;&#1091;&#1082;&#1094;&#1080;&#1103;, &#1091;&#1095;&#1080;&#1083;&#1080;&#1097;&#1077; &#1082;&#1086;&#1085;&#1089;&#1091;&#1083;&#1090;&#1080;&#1088;&#1072;&#1085;&#1077;;</li> 
  <li>   &#1063;&#1077;&#1090;&#1077;&#1085;&#1077; / Language Arts, &#1054;&#1073;&#1088;&#1072;&#1079;&#1086;&#1074;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1085;&#1080; &#1090;&#1077;&#1093;&#1085;&#1086;&#1083;&#1086;&#1075;&#1080;&#1080; &amp; Emerging Media;</li> 
  <li>   &#1043;&#1088;&#1072;&#1084;&#1086;&#1090;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;, &#1072;&#1085;&#1075;&#1083;&#1080;&#1081;&#1089;&#1082;&#1080; &#1082;&#1072;&#1090;&#1086; &#1074;&#1090;&#1086;&#1088;&#1080; &#1077;&#1079;&#1080;&#1082; (TESOL);</li>
  <li>   &#1054;&#1073;&#1088;&#1072;&#1079;&#1086;&#1074;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1085;&#1072; &#1048;&#1079;&#1084;&#1077;&#1088;&#1074;&#1072;&#1085;&#1077; &amp; &#1086;&#1094;&#1077;&#1085;&#1082;&#1072;;</li> 
  <li>   &#1057;&#1098;&#1074;&#1088;&#1077;&#1084;&#1077;&#1085;&#1085;&#1080; &#1087;&#1088;&#1086;&#1073;&#1083;&#1077;&#1084;&#1080; &#1074; &#1086;&#1073;&#1088;&#1072;&#1079;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077;&#1090;&#1086;;</li> 
  <li>   &#1054;&#1073;&#1088;&#1072;&#1079;&#1086;&#1074;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1085;&#1072; &#1083;&#1080;&#1076;&#1077;&#1088;&#1089;&#1090;&#1074;&#1086;;</li> 
  <li>   &#1056;&#1072;&#1085;&#1085;&#1086; &#1076;&#1077;&#1090;&#1089;&#1082;&#1086; &#1086;&#1073;&#1088;&#1072;&#1079;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077;;</li> 
  <li>   Learning &amp; &#1088;&#1072;&#1079;&#1074;&#1080;&#1090;&#1080;&#1077;;</li> 
  <li>   &#1053;&#1072;&#1095;&#1072;&#1083;&#1085;&#1080; &#1080;&#1083;&#1080; &#1089;&#1088;&#1077;&#1076;&#1085;&#1086; &#1086;&#1073;&#1088;&#1072;&#1079;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077;, &#1052;&#1077;&#1090;&#1086;&#1076;&#1080; (&#1072;&#1085;&#1075;&#1083;&#1080;&#1081;&#1089;&#1082;&#1080; / &#1084;&#1072;&#1090;&#1077;&#1084;&#1072;&#1090;&#1080;&#1082;&#1072; / &#1053;&#1072;&#1091;&#1082;&#1072; / &#1089;&#1086;&#1094;&#1080;&#1072;&#1083;&#1085;&#1080; &#1080;&#1079;&#1089;&#1083;&#1077;&#1076;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1103;), &#1086;&#1073;&#1088;&#1072;&#1079;&#1086;&#1074;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1085;&#1072; &#1072;&#1076;&#1084;&#1080;&#1085;&#1080;&#1089;&#1090;&#1088;&#1072;&#1094;&#1080;&#1103;;</li>
  <li>   Classroom Engagement &amp; Management;</li> 
  <li>   Student &#1058;&#1077;&#1093;&#1085;&#1086;&#1083;&#1086;&#1075;&#1080;&#1103; Internship;</li>
  <li>   &#1054;&#1073;&#1088;&#1072;&#1079;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1077; &#1059;&#1095;&#1072;&#1097;&#1080;&#1090;&#1077; &#1089; &#1088;&#1072;&#1079;&#1085;&#1086;&#1086;&#1073;&#1088;&#1072;&#1079;&#1085;&#1080;&#1090;&#1077; &#1085;&#1091;&#1078;&#1076;&#1080; (&#1089;&#1087;&#1077;&#1094;&#1080;&#1072;&#1083;&#1085;&#1086; &#1086;&#1073;&#1088;&#1072;&#1079;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077;);</li> 
  <li>   &#1042;&#1082;&#1083;&#1102;&#1095;&#1074;&#1072;&#1085;&#1077; &#1080; &#1085;&#1072; &#1089;&#1098;&#1090;&#1088;&#1091;&#1076;&#1085;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1090;&#1074;&#1086;&#1090;&#1086;;</li> 
  <li>   &#1061;&#1072;&#1088;&#1072;&#1082;&#1090;&#1077;&#1088;&#1080;&#1089;&#1090;&#1080;&#1082;&#1080; &#1085;&#1072; &#1077;&#1084;&#1086;&#1094;&#1080;&#1086;&#1085;&#1072;&#1083;&#1085;&#1072; / &#1055;&#1086;&#1074;&#1077;&#1076;&#1077;&#1085;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1080; &#1091;&#1074;&#1088;&#1077;&#1078;&#1076;&#1072;&#1085;&#1080;&#1103;;</li> 
  <li>   &#1054;&#1073;&#1088;&#1072;&#1079;&#1086;&#1074;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1085;&#1080; &#1055;&#1086;&#1089;&#1083;&#1077;&#1076;&#1080;&#1094;&#1080; &#1079;&#1072; &#1089;&#1090;&#1091;&#1076;&#1077;&#1085;&#1090;&#1080; &#1089; &#1092;&#1080;&#1079;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1080; &#1080; &#1079;&#1076;&#1088;&#1072;&#1074;&#1085;&#1080; &#1091;&#1074;&#1088;&#1077;&#1078;&#1076;&#1072;&#1085;&#1080;&#1103;;</li> 
  <li>   &#1040;&#1085;&#1075;&#1083;&#1080;&#1081;&#1089;&#1082;&#1080; &#1083;&#1080;&#1085;&#1075;&#1074;&#1080;&#1089;&#1090;&#1080;&#1082;&#1072;;</li> 
  <li>   Public School &#1092;&#1080;&#1085;&#1072;&#1085;&#1089;&#1080;&#1090;&#1077;;</li> 
  <li>   Music &amp; Art &#1048;&#1085;&#1089;&#1090;&#1088;&#1091;&#1082;&#1094;&#1080;&#1103;;</li>
  <li>   &#1042;&#1077;&#1088;&#1086;&#1103;&#1090;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090; &#1080; &#1089;&#1090;&#1072;&#1090;&#1080;&#1089;&#1090;&#1080;&#1082;&#1072;, &#1085;&#1072;&#1076;&#1072;&#1088;&#1077;&#1085;&#1080;: Creative &#1080; &#1090;&#1072;&#1083;&#1072;&#1085;&#1090;&#1083;&#1080;&#1074;;</li>
  <li>   &#1052;&#1085;&#1086;&#1075;&#1086;&#1086;&#1073;&#1088;&#1072;&#1079;&#1080;&#1077;&#1090;&#1086; &#1080; &#1077;&#1090;&#1080;&#1082;&#1072;.</li>
  

Само степени на "C" или по-добре да бъдат приемани в превод за академичната състояние. Освен общата средна стойност на учениците трябва да бъде "B" или по-добре.
&#1044;&#1080;&#1087;&#1083;&#1086;&#1084;&#1080;&#1088;&#1072;&#1085;&#1077; &#1080;&#1079;&#1080;&#1089;&#1082;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1103; &#1074;&#1082;&#1083;&#1102;&#1095;&#1074;&#1072;&#1090; &#1089;&#1083;&#1077;&#1076;&#1085;&#1080;&#1090;&#1077; &#1082;&#1091;&#1088;&#1089;&#1086;&#1074;&#1077; &#1090;&#1088;&#1103;&#1073;&#1074;&#1072; &#1076;&#1072; &#1073;&#1098;&#1076;&#1072;&#1090; &#1087;&#1088;&#1077;&#1076;&#1087;&#1088;&#1080;&#1077;&#1090;&#1080; &#1074; &#1087;&#1086;&#1089;&#1083;&#1077;&#1076;&#1086;&#1074;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090; &#1087;&#1088;&#1080; IUGS:<ol><li>   &#1054;&#1073;&#1088;&#1072;&#1079;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077; Research I (3 &#1082;&#1088;&#1077;&#1076;&#1080;&#1090;&#1072;);</li>
<li>   &#1054;&#1073;&#1088;&#1072;&#1079;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077; Research II (3 &#1082;&#1088;&#1077;&#1076;&#1080;&#1090;&#1072;);</li>
<li>   &#1044;&#1080;&#1089;&#1077;&#1088;&#1090;&#1072;&#1094;&#1080;&#1103; &#1080;&#1083;&#1080; &#1087;&#1088;&#1086;&#1077;&#1082;&#1090; (18 &#1082;&#1088;&#1077;&#1076;&#1080;&#1090;&#1072;);</li> 
<li>   &#1047;&#1072;&#1074;&#1098;&#1088;&#1096;&#1080;&#1083; &#1057;&#1077;&#1084;&#1080;&#1085;&#1072;&#1088; (3 &#1082;&#1088;&#1077;&#1076;&#1080;&#1090;&#1072;).</li>

Завършване на доктор по философия (PhD) или доктора на образованието (Ед) изисква минимум 93 пост-Baccalaureate кредити.

последователност

 • Не се изискват предварителни стои курс кредити на обща стойност минимум 66 за докторска степен, обикновено чрез магистърска степен. Те могат да се вземат едновременно с ученици друга IUGS курсовата работа на. Учениците трябва да попълнят 66-напредналите стоене специализанти Кредити за докторска степен, преди да изпълняват своите академични изисквания в програмата за образование.
 • Преди да влезе в програмата, студентите трябва да представят преписи от акредитирани институции обикновено чрез магистърска степен (MED, EDM, MAEd, MAE, MSEd, или MSE). са необходими допълнителни курсова в горните курсове отдел в педагогическата психология, курс по статистика, и разбира се в експериментално училище психология. Студентите могат да кандидатстват за програмата, без тези курсове, но те трябва да завършат курсовете, преди те да завършат своите академични изисквания.
 • Авансови стои курс кредити на обща стойност 66 за докторска степен могат да се вземат едновременно с ученици друга IUGS курсовата работа на. Учениците трябва да попълнят 66-напредналите стоене специализанти Кредити за докторска степен, преди да изпълняват своите академични изисквания в програмата за образование.
 • Портфейл и преписи на студента се разглеждат от декана след дискусия със студентите, за да определи своите цели. Кредити за напреднали стоене ще бъдат одобрени след този процес.
 • Изборът на Mentor, уважаван специалист с докторска степен и в рамките на област на експертиза на студента, и одобрение на декана, студентът ще започне напреднали изследвания в тяхната област на специализация. -Research I трябва да бъде завършена, одобрен и подадена преди да започне работа по изследователски II.
 • По време на изследвания на студента, декан е в контакт с наставника подпомагане с оборудване на студента с инструменти за научни изследвания, необходими за провеждане своята линейна или емпирично изследване и категорични данни, анализ и психометрични.
 • The Graduate семинар може да бъде завършена по всяко време по време на записване на студента по време IUGS, но трябва да бъде завършена преди да изпълняват своите академични изисквания.

Учебни стратегии включват, но не се ограничават до:

 • Целеви четения на текстове и академични статии в списания; -Interactive Лекции; - Малките групови дискусии; - Използване на електронни медии (Questia онлайн библиотека, предоставена от IUGS и допълнителни източници на данни са избрани от студент, менторът и Dean); -Examinations: Кумулативен и цялостен преглед, за да се гарантира, предмет майсторство; - Mentor водената развитие на дисертацията или проект; - Тъй като е необходимо, независимо проучване курсове може би, необходими за завършване на необходимата курсовата работа.
Последна актуализация Август 2016

За учебното заведение

Designed for professionals with diverse educational backgrounds and experience, programmes at IUGS are structured to meet the needs of qualified people seeking to complete their formal credentials.

Designed for professionals with diverse educational backgrounds and experience, programmes at IUGS are structured to meet the needs of qualified people seeking to complete their formal credentials. Свиване