Популярни категории

Програми DBA

Докторант по бизнес администрация (DBA) е следдипломна квалификация, която се предлага от бизнес училища или бизнес факултети към различни университети. Програмите DBA се основават върху подготовка на научни изследвания и осигуряват добри научни знания и опит, които са необходими за изграждане на успешна академична кариера или кариера в бизнес сферата.

Много университети по света предлагат програми за степен DBA. Темите, които се изучават в рамките на тези програми, са свързани с: ръководство на организации, изграждане на бизнес процеси, изследвания за проекти, прилагане на теория за практика, придобиване, анализ и разпространяване на знания.

Разнообразието от различни докторати DBA може да бъде огромно - не се оставяйте да ви спре! Започнете да търсите от най-популярните учебни програми DBA, които може да разгледате долу.

Последно добавени DBA програми

Galicia Business School

DBA: Диплома по бизнес администрация

Септември 8, 2018
Нашата диплома по бизнес администрация (DBA) е разработена с цел обучение на участниците в основите на управлението от напълно практична гледна точка.

Grand Canyon University

DBA с акцент в управлението

Август 15, 2018
Докторът по бизнес администрация (DBA) с акцент в мениджмънта, предлаган онлайн от Колежа по докторанти, е поразителен образователен опит, съчетаващ теорията на стратегическото управление с трансформиращата бизнес практика.… [+] [-]

International Telematic University UNINETTUNO

Доктор по бизнес администрация - DBA

Август 5, 2018
Докторат по бизнес администрация (DBA) е широко признат като престижна квалификация като професионална докторска степен по бизнес и мениджмънт. Смята се за едно от най-високото ниво на квалификация, налично при професионалното управление. Нашият курс съчетава преподаваните модули в модерната теория на управлението и практиката заедно с обучение в необходимите… [+] методологии и техники за провеждане на докторантски изследвания в областта на бизнеса и управлението. Обикновено DBA ще отнеме четири години за завършване на непълно работно време, но с опцията за увеличаване на продължителността на трудовия стаж и ангажиментите, свързани с живота, се оказват трудни за балансиране с вашите изследвания. След като сте успешно завършили програмата, ще имате заглавието "Доктор". [-]

Университети в Република България

Променете място

Докторати по бизнес администрация - DBA

Докторант по бизнес администрация (DBA) е следдипломна квалификация, която се предлага от бизнес училища или бизнес факултети към различни университети. Програмите DBA се основават върху подготовка на научни изследвания и осигуряват добри научни знания и опит, които са необходими за изграждане на успешна академична кариера или кариера в бизнес сферата.

Програмите DBA съчетават учебни занятия и провеждане на научни изследвания. Съдържанието на учебната програма може да се усвоява по различен начин: чрез посещаване на занятия или чрез онлайн занятия, - това зависи от избраната структура на програмата. Задължителните учебни курсове в рамките на програмите DBA се занимават с такива теми, като:

  • Ръководство на организация
  • Структурни изменения в организация
  • Непрекъснато професионално развитие
  • Усъвършенствани методи на изследвания
  • Методологии за провеждане на изследвания
  • Прилагане на теория за практика
  • Публикуване и разпространение на данни

Изискванията за получаване на степен DBA в голяма степен съвпадат с изискванията за успешно завършване на традиционна докторантура по бизнес администрация, но двата вида програми се различават по обема на самостоятелна научно-изследователска работа. Студентите, които следват в програмите DBA, имат цел научната им работа да има директен принос за решаване на съвременните задачи на бизнеса. Чрез прилагане на теоретични знания за решаване на реално съществуващи проблеми в бизнеса, студентите, които следват в програми за DBA, предлагат решения за такива проблеми чрез написване на дисертация.

Таксите за обучение в програмите за DBA може да се различават много, това зависи от учебното заведение. Освен това таксите за обучение зависят от това, в коя страна се разполага университета и от формата на обучението (редовна, задочна, вечерна или онлайн). Важно е да се свържете с бизнес училището или бизнес факултета на университета директно за да научите точна информация за таксите и възможностите за получаване на финансова поддръжка и стипендии. Може да запитате повече информация директно от бизнес училището като попълните специална уеб форма, която ще намерите на страницата с описанието на учебната програма.

Повечето кандидат-докторанти за програми DBA имат степен MBA, MSc или степен магистър в една от свързаните с бизнеса област. Освен това някои университети изискват кандидат-докторантите да имат голям опит като ръководители или топ мениджъри. Ако кандидат-докторантите имат знания и опит за стратегическо управление и планиране, това може положително да повлияе върху приема. В допълнение към гореказаното много бизнес училища изискват от кандидат-докторантите да осигурят документ с резултати от GRE или GMAT и резултати от IELTS или TOEFL за чуждестранни кандидат-студенти, за които английският език не е роден.

Повечето бизнес училища предлагат онлайн програми DBA, които осигуряват на докторантите много по-широки възможности за обучение без необходимост да ходят до университета. Някои учебни заведения също така предлагат вечерни и задочни програми, които осигуряват на студентите възможност да работят и да получават образование по едно и също време. Повече информация за програмите DBA може да научите тук.

Докторати по бизнес администрация (DBA) се предлагат в най-добрите университети по света във Великобритания, САЩ, Австралия, Холандия, Франция, Испания, Хонконг, Германия, Китай и други. Свържете се с бизнес училището или бизнес факултета към избрания от вас университет и научете повече информация за предлаганите там програми DBA.