Прочетете официалното описание

Кандидатите, които преследват докторската степен (образованието), трябва да развият подход на независимо мислене и уникален опит в собствения си научен интерес. Независими изследвания изискват внимателно и задълбочено разследване на тема с цел формулиране на нови и оригинални идеи, констатации и теории.
Всички докторанти трябва да посещават методологията на изследванията
Училището по образование на Тейлър се ангажира да развива учители, които са страстни за учителската професия. Ние даваме възможност на студентите да придобият знания, умения и компетенции в най-добрите практики в класната стая, които включват най-съвременни технологии.
Подчертаваме комбинация от теория и практика, базирана на установени научни открития и новаторски методологии. В Училището по образование учениците са потопени в учебна среда, която насърчава непрекъснатия образователен растеж и непрекъснатото професионално развитие. Саморегулираното обучение и рефлективната практика ще бъдат крайъгълните камъни на нашия подход на преподаване и учене и това ще принуди нашите ученици да поемат собствеността върху своето обучение.
В Училището по педагогика учениците ще изпитат вълнуващо и предизвикателно учебно пътуване, което не само се основава на здрави образователни основи, но и преминава през елементи от реалните и виртуални измерения на ученето. Училището по образование ще ви постави на път към обогатяване, овластяване и просвещение на ангажимент в призвание, което оказва влияние върху живота на бъдещите ни поколения.

Ключовите области на изследванията, които се предлагат в докторската програма, са:

Управление на образованието и лидерство

 • Образователна политика
 • Администрация на образованието
 • Наставничество и надзор в образованието
 • Реформа в образованието
 • Училищно лидерство

Учебна програма и преподаване

 • Теория и приложение на учебната програма
 • обучение по математика
 • Образование в социалните науки
 • Учебни подходи
 • Управление на класната стая

Технологии, иновации и дизайн на обучението

 • е-обучение
 • ИКТ в образованието
 • Учебно проектиранеОценка на образованието
 • Оценка на класната стая
 • Тестване и оценка
 • Оценяване във висшето образование

Развитие на учителите

 • Обучение на учители
 • Професионално развитие на учителите
 • Продължаващо образование

Езиково обучение и литература

 • Преподаване на английски език като втори език (TESL)
 • Преподаване на литература
 • Преподаване на четене

Образование и общество

 • Мултикултурното образование
 • Пол и образование
 • Обучение на мира
 • Учене през целия живот
 • Философия на образованието
 • Образование за устойчиво развитие
 • Социология на образованието
Програма с обучение на:
Английски

Прегледайте още 5 курсове в Taylor’s University »