Доктор по физическо възпитание и спорт

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias

Описание на програмата

Прочетете официалното описание

Доктор по физическо възпитание и спорт

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias

Доктор по физикално образование и спорт

Програмен директор


Професор Дутор Франциско Алберто Арруда Карейро да Коста


секретариат


Faculdade de Educação Física e Desporto - Doutoramento


Изисквания и правила за квалификация


Може да кандидатстват за докторска програма по физическо възпитание и спорт: а) притежателите на магистърска степен или еквивалентен юридически документ; б) притежателите на бакалавърска степен, които представят особено уместно академично или научно познание, признато от научния съвет на Факултета по физиологично възпитание и спорт "Луксофон" на Университета по хуманитарни науки и технологии за удостоверение за компетентност. б) притежателите на академична, научна или професионална учебна програма, която се признава от научния съвет на Факултета по физиологично възпитание и спорт "Луксофон" на Университета по хуманитарни науки и технологии за удостоверение за компетентност.


Цели


Основната цел на учебна програма, водещи до степен доктор на физическото възпитание и спорта е производството на знания чрез провеждане на оригинални изследвания в тази област, чрез мулти-парадигматичен перспектива и методика, с акцент върху по-глобална и интегрирана визия за Физическо възпитание и спорт Sciences. Общото натоварване на курса ще възлиза на 3 години на пълен работен ден. A Doctor на физическото възпитание и спорта все още трябва да могат да общуват с връстниците си и с обществото като цяло за тяхната област на компетентност, както и да се насърчи по академични и професионални контексти, научни, социални и културни прогресира в общество, основано на знанието.


Знания, способности и умения, за да бъдат придобити


С наградата за доктор на физическото възпитание и спорта, студентите трябва да: Да демонстрират систематични знания в една специалност на докторската програма по физическо възпитание и спорт (преподаване на физическо възпитание и спорт или физическа активност и здраве) и магистър модели, методологии и изследователски техники, свързани с тази област на знания и техните специалности;

Да демонстрира способността за зачеване, да проектира и реализира значителни и новаторски изследвания в областта на физическото възпитание и спорта; Да допринесе чрез оригинални изследвания за разширяване на границите на знанията в областта на физическото възпитание и спорта, което се признава чрез публикуването на резултатите от изследванията в международни списания със съдии;

Да покажат умения, които биха могли да дадат възможност за интеграцията им в различни професионални или академични контексти като организатори и притежатели на висока специализация.

Тук се предлагат програми по:
  • Английски


Последна актуализация December 4, 2017
Срок и цена
Този курс е Редовно обучение
Start Date
Дата на начало
окт. 2019
Duration
Продължителност
Редовна форма
Locations
Португалия - Lisbon, Lisbon
Дата на начало : окт. 2019
Крайна дата за записване Запитване на информация
Дата на завършване Запитване на информация
Dates
окт. 2019
Португалия - Lisbon, Lisbon
Крайна дата за записване Запитване на информация
Дата на завършване Запитване на информация