Прочетете официалното описание

Докторската програма за устойчива околна среда جامعة حمد بن خليفة има за цел да предостави на студентите задълбочени познания по теми, свързани с устойчивата околна среда, включително въздействието на човешкото развитие върху околната среда, причините и последиците от замърсяването, начините за контролирането й и последствията от увеличаването на глобалното население върху природните ресурси. Чрез програмата студентите провеждат иновативни и целенасочени екологични изследвания, фокусирани върху въпроси, свързани с подкрепата за устойчиво развитие. Мултидисциплинарната учебна програма изгражда основни знания, които на свой ред се развиват с развитието на околната среда, като помагат на завършилите да осигурят инструменти за проследяване на множество кариерни пътеки.

Фокус на програмата:

Програмата се фокусира върху основните умения, необходими за изграждане на успешна кариера в областта на науката, инженерството и технологиите, включително: бизнес етика, техническо писане, изследователски методи, анализ на данни и съвременни изчислителни методи.

Също така се фокусира върху:

  • Основите на устойчивото развитие, човешките взаимодействия с околната среда, свързани с политиката, инженерството и технологиите, както и основите на екологичните процеси.
  • Управление на търсенето на питейна вода и нейните ресурси, обезсоляване и третиране.
  • Източници на емисии във въздуха, как те са свързани с човешката дейност, както и влиянието на основните замърсители върху околната среда и човешкото здраве.
  • Опит за откриване на въздействието на човешката дейност, като например производство на енергия, пречистване на вода и индустриализация, на планетата, особено по отношение на образуването на твърди и опасни отпадъци и методи за изхвърляне.

Изисквания за прием и приложения

Кандидатите трябва да имат магистърска степен в една от съответните дисциплини. Те включват дисциплини: наука и инженерство. В допълнение, ще бъде взето предвид историята на кандидата в областта на икономиката, бизнеса, политиката и социалните науки. Кандидатите трябва да докажат, че притежават качествата, които ги квалифицират, за да станат успешни изследователи и професионалисти. Те включват: отлично представяне в съответната курсова работа, изключителни резултати при предишни изследвания, ако има такива, и неизпълнени препоръчителни писма. Ще се предпочитат кандидатите с предишен научен опит, особено за докторската програма.

Кандидатите трябва да преминат теста IELTS или TOEFL, за да демонстрират умения на английски език. Кандидатите могат да бъдат освободени от това условие, ако отговарят на едно от изброените по-долу условия:

  • Кандидатът е завършил бакалавърска степен в образователна институция в страна, чийто майчин език е английски.
  • Студентът е подал официално писмо от университета, в който завършва обучението си, като потвърждава, че е получил университетска диплома от институция, чийто език на обучение е английски. (Ако не е изключено друго).
  • Майчиният език на кандидата е английски.
  • Завършилите кандидатстващи за докторантура трябва да подадат резултатите от теста на GRE, които са обект на това, при условие, че нямат

Преминаха две години. За кандидатите, които имат опит в областта на икономиката, политиката и социалните науки, те трябва да представят резултатите от GMAT като алтернатива на теста за GRE.

Програма с обучение на:
Английски
Hamad bin Khalifa University

Прегледайте още 2 курсове в Hamad bin Khalifa University »

Последна актуализация August 4, 2018
Този курс е Редовно обучение
Start Date
Септ. 2019
Duration
Редовно обучение
По място
По дата
Start Date
Септ. 2019
Крайна дата за записване

Септ. 2019

Location
Крайна дата за записване
End Date