Прочетете официалното описание

Това междууниверситетско докторска програма по бизнес администрация се осъществява от две латвийски университети-партньори: RISEBA университет и BA училище за бизнес. Тази програма ще служи като инкубатор за бъдещи лидери мисловни в академичните среди и на практика, като ги потапя в значителна изследвания и им позволява да работят в тясно сътрудничество с старши преподаватели.

Всички докторанти подлагат на две години преподава етап, през който те получават задълбочена подготовка по изследователски проект, умения и методи. Тази фаза включва курсове по стратегически мениджмънт, финансов мениджмънт, Методи за изследване, както и редица избираеми дисциплини, всички те допринасят за развитието на собствени изследователски проекти на учениците.

Етапът на изследвания на програмата обикновено отнема три години, за да завърши. Като разработени предложения за изследвания в съгласувано със своите ръководители, студенти провеждат собствени изследвания. RISEBA DBA кандидати използват кариерата си опит и знания промишленост в разработването на изследователски проекти, които не само се справят с важни нерешени проблеми в реалния свят, но също така и да дадат значителен принос за предмет на своите области.

 • Степен: доктор по бизнес мениджмънт
 • Език на преподаване: латвийски, руски, английски
 • Продължителност на програмата: Пълен работен ден проучвания последните 3 години, част проучвания време - 4 години (максималния срок на обучение - 5 години).

Проучванията започват в януари 2017.

Необходими документи

 • Формуляр за кандидатстване
 • Заверено копие на академична квалификация (магистърска степен)
 • Автобиография
 • Описание на потенциалния тема докторска дисертация (10 -15 стр.)
 • Копие от паспорта
 • Регистрационната такса - 30.00 EUR
 • 2 цветни паспортни снимки

Изисквания на записване в докторската програма

Приложения към докторската програма могат да бъдат подадени от лица, които имат магистърска степен по социални науки или лица, с магистърска степен по хуманитарни и технически науки, ако имат поне 2-годишен опит в бизнес администрация, публичен мениджмънт или управление на образователна и имат достатъчно знания в областта на науките за управление.

Чуждестранните кандидати трябва да имат образование, което е равностойно на магистърска степен по Латвия. Съответствие на степента се определя от експерти на Центъра на Академик Информация.

Задължителните модули

 • Стратегически мениджмънт
 • Извличането на информация
 • Управление на финансите
 • Управление на маркетинга
 • Изследователски методи

Ограничен избор Electives

 • Управление и организационна теория
 • Управление на риска и управление на кризи
 • Развитие на управлението на ресурсите
 • Управление на човешките ресурси
 • Бизнес в различни сфери
 • Управление на проекти
 • Иновационен мениджмънт

Свободен избор Electives

 • Бизнес чужд език
 • процесите на глобализация

Научноизследователска работа

 • Публикации (минимум 3, за всеки 1-2 CP)
 • Участие в международни конференции и семинари (включени минимум три презентации)
 • Подготовка, проектиране и представяне на докторска дисертация
Програма с обучение на:
Английски
Този курс е Редовно обучение
Duration
3 - 4 
Задочно обучение
Редовно обучение
Price
4,235 EUR
за чужденци; 3850 евро за ЕС, латвийски граждани