Read the Official Description

Целта на програмата е да се развие прилага компетентността на аспирант на високо ниво в проучване, анализ, интерпретация и разбиране на туризма и хотелиерството.

Чрез докторска дисертация, студентът ще покаже доказателства за независима изследвания чрез количествени или качествени методи или комбинация от двете, за решаване на сложни проблеми в обществото за устойчивостта на туризма и хотелиерството промишленост. Програмата ще съдейства за продължаване на академично и професионално развитие на докторанти.

Условия за кандидатстване

Минимум 65% средно за Mtech / магистърска по НКР Ниво 8/9 в туризма или Hospitality или всяка друга свързана поле. A портфейл на доказателства трябва да бъдат предадени за оценка и одобрение от ведомствени научни изследвания и по-високи степени комитет.

Данни за контакт

Име: Жа J Naiker
Тел: +27 (0) 11559 1595 / Електронна поща: jeneshrin@uj.ac.za

Program taught in:
Английски
Този курс е
Start Date
февр. 2019
Duration
2 - 4 
Part-time
Full-time
Price
Deadline
By locations
By date
Start Date
февр. 2019
End Date
Application deadline

февр. 2019