Прочетете официалното описание

Площ: правни и социални науки

  • Гражданско право и конституционна законност
  • Основни права в глобалното общество

Гражданско право и конституционна законност

Учебният план " Гражданско право и конституционна законност" цели придобиването на методологии, насочени към разработване на техники за тълкуване, съобразени със сложността на действащото законодателство; способността да се тълкува на базата на регламенти за стойността, национални, европейски и международни, относно отношенията на частното право; интерпретирането на правните икономически отношения в рамките на личностната перспектива на съществуващия конституционен правен ред.

Задълбочиха деликатната връзка между материалното и процесуалното право, като обърна специално внимание на въпроса за гражданското правосъдие и използването на алтернативни инструменти за съдебния процес за разрешаване на спорове.

Основни права в глобалното общество

Учебната програма Основните права в глобалното общество ще обучават изследователи, способни да управляват - от различни дисциплинарни подходи - въпроси, свързани с глобализацията на езика на правата, конституционната им роля като основни права в националните и наднационални правни системи, напрежението между универсализма и особеностите, произтичащи от западния произход на езиковите права и необходимостта от тълкуването му в различни културни контексти.

Специално внимание ще бъде отделено за следните профили:

  • исторически корени;
  • теоретичен и конституционен статут на правата на човека;
  • еволюцията и рисковете, свързани с икономическите и социалните трансформации;
  • вътрешни, транснационални и международни аспекти на тяхната защита.
Програма с обучение на:
Английски
Италиански

Прегледайте още 2 курсове в University of Camerino the international School of Advanced Studies »

Този курс е Campus based
Start Date
ноем. 2019
Duration
Редовно обучение
По място
По дата
Start Date
ноем. 2019
Крайна дата за записване

ноем. 2019