Read the Official Description

Целта на тази докторска програма е да подготви учители в областта на образованието . Завършил докторската програма по образование е квалифициран да извършва самостоятелно специализирани научни и изследователски дейности в областта на образованието.

Завършилите се отличават с умения и знания в основни и по-специализирани образователни дисциплини, в методологията на образователното изследване, проектирането и провеждането на емпирични изследвания и оценяването на резултатите от тях, представянето на оригиналните научни открития на научната общност и сътрудничеството със специалисти от други отдели както на национално, така и на международно ниво.

Завършил заетост

 • демонстрират задълбочени познания по основни и по-специализирани образователни дисциплини
 • демонстрират задълбочени познания и умения, свързани с методологията на образователните изследвания
 • проектиране и провеждане на образователни изследвания и оценка на резултатите
 • представят резултатите от изследванията на научната общност
 • сътрудничи със специалисти от други отдели на национално и международно ниво

Завършилите докторантската образователна програма в областта на образованието могат да бъдат ценен човешки ресурс, особено в висшите учебни заведения, особено в отделите за образователни науки на образователните факултети; на факултети по изкуства и други факултети с подобна ориентация в Чешката република; в различни образователни организации и изследователски отдели; и в консултантски и управленски организации.

Допускане

Критерии за допустимост

Само завършилите магистърски програми със съответна или подобна специализация могат да бъдат допуснати до докторската програма за обучение (редовно или комбинирано) след преминаване на приемния изпит.

Условия за приемане
 1. Подаване на електронно приложение в Информационната система на Манискарския университет.
 2. Представяне на изследователско предложение за докторска дисертация (на английски език).
 3. Подаване на списък с публикувани произведения (ако има такива).
 4. Представяне на академична автобиография (на английски език).
 5. Подаване на официално удостоверено копие на магистърска степен на кандидата (признаване на чуждестранна университетска диплома, ако е приложимо).
 6. Да демонстрират умения по английски език на ниво C2 на Общата европейска езикова рамка.
 7. Получете положителна препоръка от комисията по педагогически науки, която се основава на орален прием и комплексна оценка на материалите, посочени в т. 1 до 5.
 8. Освен това всички кандидати с чуждестранни степени (с изключение на изложеното по-долу) трябва да представят магистърска степен за официално признаване от Министерството на образованието, младежта и спорта в Чешката република. Тъй като този процес ("nostrification") може да отнеме няколко месеца, се препоръчва кандидатите да представят тази документация едновременно с кандидатурата си. Кандидатите без това официално признание нямат право да се записват в университета.
Съдържание на устния изпит
 1. Степента на готовност за академични изследвания.
 2. Концепцията на кандидата за основната специализация по отношение на изучавания предмет.
 3. Дисертационният проект.
 4. Езикови умения.
Program taught in:
Английски
Last updated March 14, 2018
Този курс е
Start Date
септ. 2019
Duration
Request Info
Full-time
Price
2,500 EUR
за академична година.
Deadline
Request Info
Application Filing Period for Fall 2018: February 1, 2018 - April 30, 2018.
By locations
By date
Start Date
септ. 2019
End Date
Application deadline
Request Info
Application Filing Period for Fall 2018: February 1, 2018 - April 30, 2018.

септ. 2019

Location
Application deadline
Request Info
Application Filing Period for Fall 2018: February 1, 2018 - April 30, 2018.
End Date