Read the Official Description

Докторатът Програмата за невронни и когнитивни науки (NCS) осигурява напреднало научно обучение, насочено към интердисциплинарното изследване на централната и периферната нервна система, ум / мозъчната система, познавателните способности и приложенията в клинични, социални, ергономични и спортни контексти.

Студентите ще развиват компетенции по: клетъчна неврофизиология; неврогенеза; клинична невронаука; neuroengineering; психолингвистика; възприятие, действие и внимание; памет и контрол на изпълнителната власт; мислене, преценка и вземане на решения; спортна психология; типично и нетипично развитие; личност; социална психология; общностна психология; сравнителна психология. В края на курса студентите ще могат да формулират самостоятелен проект; да координират събирането на данни, като интегрират методите на биологичните и психологическите науки; да се оценят резултатите; да предложи технологични иновации за клинични и рехабилитационни цели; да работят в мултидисциплинарни екипи в публични и частни институции.

Като се има предвид автобиографията на студентите, докторантите Бордът определя индивидуални програми, включително компонент, фокусиран върху интердисциплинарните знания и компонент за специфични напредничави изследователски способности. Официалните възможности за обучение ще включват лекции; дневник клуб; семинари; научно отчитане; етапи в чуждестранни институции; участие в национални и международни срещи; летни училища за млади изследователи.

Възможности за поставяне на работа

Докторантите в NCS ще могат да провеждат:

 1. квалифицирани работни места, които изискват специфични знания и знания на високо равнище в областта на невробиологията, невроинженерството, психологията и свързаните с тях дисциплини, които да бъдат наети в публични и частни изследователски центрове и институти, индустрии и клиники;
 2. квалифицирани работни места за разработване на технологии и експериментални методологии, отнасящи се до невронни и когнитивни науки, с приложения за основни, фармакологични и клинични изследвания, за когнитивна ергономия, за подобряване на спортните постижения, за рехабилитация;
 3. квалифицирани работни места, свързани с популяризирането на общественото разбиране на нервните и когнитивните науки и съобщаването на техните теоретични и експериментални постижения, както и значението на приложенията им.

Линии на изследване

 1. Невробиология, неврогенеза и клетъчна неврофизиология
 2. Клинични невронауки
 3. Neuroengineering
 4. Възприятие, действие и внимание
 5. Памет, език и контрол на изпълнителната власт
 6. Мислене, преценка и вземане на решения
 7. Типично и нетипично развитие
 8. Личност и социална психология
 9. Спортна психология

Стипендиите се отпускат за 3 години и годишната им сума възлиза на 15.343,28 EUR (приблизително 1130 EUR на месец).

Приемането се основава на конкурсен изпит.

Приложения сега са отворени до 14 юни 13:00 (италиански време)

Поканата за подаване на заявления (обявление за конкурс) е на разположение на адрес href = "http://www2.units.it/dott/en/?file=DottBandi.inc

За повече информация относно програмата, моля, консултирайте се

HREF = "https://www.biologia.units.it/index.php?/corsi/9/dottorato-in-neuroscienze-e-scienze-cognitive

Program taught in:
Английски
Last updated May 30, 2018
Този курс е
Start Date
окт. 2019
Duration
Full-time
Price
Deadline
By locations
By date
Start Date
окт. 2019
End Date
Application deadline

окт. 2019

Location
Application deadline
End Date

Video UNITS 2016 - English version