Read the Official Description

Макромолекулярна химия

Съкращение: DPAP_MCH_4

Ниво на курса: Докторска степен

Факултет: Химически факултет

Академична година: 2018/2019

Заглавие: Ph.D.

Спечелени квалификации: Ph.D. в областта "Макромолекулярна химия"

Ниво на квалификация: Доктор (3-ти цикъл)

Специфични изисквания за прием: Условията за прием са завършено висше образование.

Профил на програмата

Професионално ориентиран.

Ключови резултати от обучението:

Следдипломна квалификация по докторантура учебна програма "Макромолекулярна химия" е в състояние самостоятелно да формулира научния проблем, да проектира хипотезата за решението и да извърши експериментална и теоретична работа за нейното потвърждаване.

Едновременно с това той е способен на критична оценка на публикуваната научна информация и на представяне на експериментални резултати на английски език.

Изисквания за дипломиране: финален държавен изпит, докторска дисертация

Начин на обучение: редовно обучение

Ръководител на програмата: проф. RNDr. Йозеф Янчар, CSC.

Координатор на ECTS: prof. Ing. Олдрич Змешкал, CSC.

Program taught in:
Английски
Last updated March 3, 2018
Този курс е
Start Date
септ. 2019
Duration
Full-time
Price
2,000 EUR
за академична година
Deadline
By locations
By date
Start Date
септ. 2019
End Date
Application deadline

септ. 2019

Location
Application deadline
End Date