Read the Official Description

Тази платена програма за заплати на пълен работен ден е отворена за лица, притежаващи магистърска степен в областта, свързана с английската филология (литература и / или лингвистика) или преподаване на английски език (като първи или втори език) от институция за висше образование в Чешката република или в чужбина.

Допускане

1. Подаване на електронно приложение в Информационната система на Манискарския университет.

2. Представяне на три препоръчителни писма на английски език.

3. Подаване на копие от теорията на магистърската програма на кандидата (на английски език). Ако това не е налице, трябва да се предостави обобщение на тезата на английски език, заедно с минимум двадесет страници от академичното или научното писане на кандидата на английски език. Завършилите Масарски университет не е необходимо да представят копие, тъй като техните теми са на разположение на Комитета за докторанти чрез Информационната система на Масарик.

4. Представяне на препис (и) от университетско / колегиално обучение, което трябва да включва:

  • Дати, на които присъствахте институцията (ите)
  • Заглавията на курсовете и изпитите, които сте завършили, и получените марки

5. Подаване на изследователско предложение за докторска дисертация (на английски език).

6. Изявление за мотивация за докторска степен по литература на английски език в университета "Масарик" (на английски език).

7. Представяне на академична автобиография (на английски език).

8. Проверка на английски език не повече от една година при подаване на заявлението от следните агенции за тестване:

  • IELTS резултат от 8.0 или по-висок
  • Сертификат за владеене на Кеймбридж на английски език с надпис А или Б
  • TOEFL iBT резултат от 110 или повече
  • Завършилите колежи или университети, разположени в англоговорящи страни (например Великобритания, Ирландия, Канада, Обединеното кралство, Ирландия, Канада, Съединените щати, Австралия, Нова Зеландия и англоговорящите страни на Карибите, Африка и Азия ) не трябва да представят резултатите от теста.

9. Получете положителна препоръка от Комитета по литератури в английските докторанти, който се основава на сложна оценка на материалите, посочени в точки 1 до 8.

10. Освен това всички кандидати с чуждестранни степени (с изключение на посочените по-долу) трябва да представят магистърска степен за официално признаване от Министерството на образованието, младежта и спорта в Чешката република. Тъй като този процес ("nostrification") може да отнеме няколко месеца, се препоръчва кандидатите да представят тази документация едновременно с кандидатурата си.

Program taught in:
Английски
Last updated March 14, 2018
Този курс е
Start Date
септ. 2019
Duration
Request Info
Full-time
Price
2,000 EUR
за академична година.
Deadline
Request Info
Application Filing Period for Fall 2018: February 1, 2018 - April 30, 2018.
By locations
By date
Start Date
септ. 2019
End Date
Application deadline
Request Info
Application Filing Period for Fall 2018: February 1, 2018 - April 30, 2018.

септ. 2019

Location
Application deadline
Request Info
Application Filing Period for Fall 2018: February 1, 2018 - April 30, 2018.
End Date