Доктор по гражданско-екологично инженерство и архитектура

University of Trieste

Описание на програмата

Прочетете официалното описание

Доктор по гражданско-екологично инженерство и архитектура

University of Trieste

Докторатът курс за подготовка на научни изследователи, ориентирани към култура и висок научен профил, към инженерни приложения и им дава възможност да развиват знания, нови методи на изследване, дизайн и изследователска дейност в публични или частни организации заедно с управленски компетенции. Наличните учебни програми са Архитектура и гражданско-екологично инженерство.

Дейностите са ориентирани към модерен дизайн, теоретичен анализ, меки изчисления и експерименти. Първата година включва курсове или лекции по основни научни дисциплини и организационни аспекти на изследванията, в зависимост от слабостите на индивидуалната първоначална подготовка и избраните изследователски теми. Ще бъде извършен анализ на състоянието на техниката и ще бъде определена основната тема на изследването. Втората и третата година ще бъдат посветени на отделните теми и ще бъде предложен престой в изследователски орган с международно значение. Общите черти са мултидисциплинарен теоретико-експериментален подход и взаимодействие с територията, индустриалния и професионалния свят.

Основната цел е повишаване на уменията и професионализма на докторантите. студенти, във връзка с международния пазар на труда. Съответствието на планираните дейности с целите на курса ще бъде оценено по време на планираните срещи на учителите.

Възможности за поставяне на работа

Докторатът Курсът ще подготви професионални фигури от различни изследователи за работа в различни области на пазара на труда: от бизнеса до научноизследователския и образователния свят (университет, изследователски центрове ...), до публичната администрация (общини, държавни служби ...), до свободни работни места. Заглавието на доктор на философията е особено ценно в чужди научни и промишлени области, с важни ползи за заетостта и кариерата на международно ниво.

Линии на изследване

УЧЕБЕН ПЛАН: Архитектура

  1. Теории и методологии на архитектурната композиция
  2. Инструменти и техники за проучване и представяне на архитектурата и околната среда
  3. Изследвания и дизайн на града, ландшафта, територията
  4. Оценка на недвижими имоти, архитектурни и екологични оценки
  5. Технологията на материалите за архитектура

УЧЕБЕН ПЛАН: Гражданско-екологично инженерство

  1. Структурно и строително инженерство
  2. Хидравлично и инфраструктурно проектиране
  3. Проучване за архитектура и строителство

Стипендиите се отпускат за 3 години и годишната им сума възлиза на 15.343,28 EUR (приблизително 1130 EUR на месец).

Приемането се основава на конкурсен изпит.

Приложения сега са отворени до 14 юни 13:00 (италиански време)

Поканата за подаване на заявления (обявление за конкурс) е на разположение на адрес href = "http://www2.units.it/dott/en/?file=DottBandi.inc

За повече информация относно програмата, моля, консултирайте се с href = "https://dottorato.dia.units.it/en/

Тук се предлагат програми по:
  • Английски


Последна актуализация May 30, 2018
Срок и цена
Този курс е Редовно обучение
Start Date
Дата на начало
окт. 2019
Duration
Продължителност
Редовна форма
Locations
Италия - Trieste, Friuli-Venezia Giulia
Дата на начало : окт. 2019
Крайна дата за записване Запитване на информация
Дата на завършване Запитване на информация
Dates
окт. 2019
Италия - Trieste, Friuli-Venezia Giulia
Крайна дата за записване Запитване на информация
Дата на завършване Запитване на информация
Видео

Video UNITS 2016 - English version