Тази платена програма за заплати на пълен работен ден е отворена за лица, притежаващи магистърска степен в областта, свързана с английската филология (литература и / или лингвистика) или преподаване на английски език (като първи или втори език) от институция за висше образование в Чешката република или в чужбина.

Допускане

1. Подаване на електронно приложение в Информационната система на Манискарския университет.

2. Представяне на три препоръчителни писма.

3. Подаване на копие от теорията на магистърската програма на кандидата (на английски език). Ако това не е налице, трябва да се предостави обобщение на тезата на английски език, заедно с минимум двадесет страници от академичното или научното писане на кандидата на английски език. Завършилите Масарски университет не е необходимо да представят копие, тъй като техните теми са на разположение на Комитета за докторанти чрез Информационната система на Масарик.

4. Представяне на препис (и) от университетско / колегиално обучение, което трябва да включва:

  • Дати, на които присъствахте институцията (ите)
  • Заглавията на курсовете и изпитите, които сте завършили, и получените марки

5. Подаване на изследователско предложение за докторска дисертация (на английски език).

6. Подаване на мотивационно изявление за докторска степен по английски език в Масарски университет (на английски език).

7. Представяне на академична автобиография (на английски език).

8. Да демонстрират умения по английски език на ниво C2 на Общата европейска езикова рамка, като подават едно от следните удостоверения (не повече от една година към момента на подаване на заявлението):

  • IELTS резултат от 8.0 или по-висок
  • Сертификат за владеене на Кеймбридж на английски език с надпис А или Б
  • TOEFL iBT резултат от 110 или повече
  • За тези, които са английскоговорящи (напр. Великобритания, Ирландия, Канада, Съединените щати, Австралия, Нова Зеландия и англоговорящите страни в Карибите, Африка и Азия), не е необходимо да представят резултати от тестове.

9. Получете положителна препоръка от докторантурата по английски език, която се основава на сложна оценка на материалите, посочени в точки 1 до 8.

10. Освен това всички кандидати с чуждестранни степени (с изключение на посочените по-долу) трябва да представят магистърска степен за официално признаване от Министерството на образованието, младежта и спорта в Чешката република. Тъй като този процес ("nostrification") може да отнеме няколко месеца, се препоръчва кандидатите да представят тази документация едновременно с кандидатурата си.

Програма с обучение на:
Английски

Прегледайте още 2 курсове в Masaryk University Faculty of Arts »

Този курс е Редовно обучение
Start Date
Септ. 2019
Duration
Запитване на информация
Редовно обучение
Price
2,000 EUR
за академична година.
Deadline
Запитване на информация
1 February - 30 April for the enrollment in the Fall semester
По място
По дата
Start Date
Септ. 2019
Крайна дата за записване
Запитване на информация
1 February - 30 April for the enrollment in the Fall semester

Септ. 2019

Location
Крайна дата за записване
Запитване на информация
1 February - 30 April for the enrollment in the Fall semester
End Date