Курсът има широколентов характер, което е специализацията, получена в докторската дисертация.

Основната му цел е създаването на знания чрез реализирането на оригинални изследвания в областта на образователните науки, от фундаментална или приложна гледна точка.

Също така има следните цели:

  • да осигури непрекъснатост на обучението, предлагано досега от DEP на ниво 1 и 2 цикъл на обучение;
  • насърчаване на критичен анализ на ежедневната практика на преподаватели / преподаватели на различни нива и в сферата на образованието и преподаването и други професионалисти в областта на образованието;
  • идентифициране, обосноваване и разпространение на добри практики;
  • стимулиране на сътрудничеството между UTAD и други образователни институции в региона;
  • насърчаване на националното и международното сътрудничество в областта на научните изследвания в областта на образователните науки

продължителност

3 години

ECTS

180

Условия за достъп

Кандидатите за магистърска степен могат да кандидатстват, като се предпочитат тези, които притежават такава степен в областта на образованието. Те могат да кандидатстват и за притежатели на магистърски програми, стига те да притежават академична, научна, педагогическа и / или професионална учебна програма от особено значение в областта на образованието.

Програма с обучение на:
Portuguese (Portugal)

Прегледайте още 7 курсове в Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro »

Този курс е Редовно обучение
Start Date
Окт. 2019
Duration
Редовно обучение
По място
По дата