Най-добри докторантури

PhD (от лат. Philosophiæ Doctor) - това е академична степен на доктор по философия. За получаване тази степен вие трябва да направите сериозно научно изследване в определена област на знания, подкрепено с написана докторска теза или дисертация, която се защитава пред голяма комисия. След успешната защита се присъжда докторска степен. Докторантурите продължават най-малко 4 години, понякога и по-дълго, това зависи от студентите, университета и определената програма..

Докторантурите се предлагат в много университети по цял свят. Студентите, които искат да продължат образованието си, имат много широк избор на докторантури в най-различни области - психология, технически науки, здравни грижи, педагогика, биология, биомедицина и много други. Във всяка държава се предлагат много добри докторантури, затова студентите имат възможност да избират.

Разгледайте най-добрите докторантури долу - възможно е, че докторантурата на мечтата ви е на една крачка от вас!

Последно добавени докторантури и DBA

Igbinedion University, Okada

Доктор по банково дело и финанси

Февруари 21, 2017
Igbinedion университет Окада е първият частен университет в Нигерия с удостоверение за регистрация No. 001 представен на основателя / притежателя и почетен канцлер, сър (д-р) Главен Гавриил 0. Igbinedion, на Esama на Бенин царство, от федералното правителство на Нигерия на 10-ти май 1999 година. Университетът, обаче, започна своите академични операц… [+]ии на 5111 октомври 1999 с 112 ученици. [-]

Samara National Research University

д-р програма "Динамика, балистика, контрол на движението на летателни апарати"

Февруари 13, 2017
Основната цел на програмата е да се обучават висококвалифицирани кадри в областта на динамиката и контрол на пространствена (ъглов) движението на космически кораби и сателити (включително микро-устройства и нано-клас) на пасивни и активни части на орбитално движение, последвано от назначаване на научна степен на д-р.… [+] [-]

The University of Edinburgh - School of Social and Political Science

Доктор по политика и международни отношения

Февруари 16, 2017
Степента се основава на три до четири години на изследвания на пълно работно време. Всеки студент следва индивидуална програма за обучение, предназначено с прекия си ръководител и следдипломна съветник. Тази програма се преразглежда и актуализира на годишна база. През първата година, студентите придобиват широка гама от изследователски умения и да форму… [+]лират своите изследвания въпрос и свързани с проектиране, под ръководството на техните надзорници. [-]

Университети в Република България

Променете място

Какво всъщност е докторантура?

Завършилите висше образование със степен „магистър” могат да продължат обучението си за получаване на най-високата образователна степен „доктор”. Процесът и периодът на обучение за придобиване на тази степен се нарича докторантура и завършва със защитата на докторантски труд – писмена научна работа, известна още като дисертация. Доктор е последната образователна степен и първата от научните степени в България. В англоезичните страни степента се нарича PhD (Doctor of Philosophy). На български получилият тази степен се нарича „доктор по ... (научната област)“, например „доктор по икономика/ математика“ и т.н. Съкратено се изписва като „д-р“.

В България, както и в още някои страни, е приета и научната степен доктор на науките, която може да бъде придобита от лица с образователна и научна степен доктор, след защитаване на втора дисертация. Получилият тази степен се нарича „доктор на... (философските/ биологическите/ историческите/ икономическите/ др.) науки” (съкратено д.ф.н./ д.б.н./ д.и.н. /д.ик.н. и др).

Доктор хонорис кауза (или почетен доктор) е почетно звание, което може да бъде присъдено от дадено висше училише за особени заслуги. То не е свързано с докторантура в дадена област и има символична стойност. Важно е да не се забравя, че в различни страни има особености в иерархията на образователни и научни степени. Днес много често ще срещнете съкращението PhD, което да маркира академичните заслуги на индивида.

Докторантурата е важна стъпка в професионалното развитие - тя дава възможност за научна дейност и провеждане на оригинални изследвания в съответната област на квалификация. Титлата "доктор" носи тежестта на традицията и е ценена навсякъде по света. "Доктор" е традиционна академична степен, а не професионална квалификация. Постепенно обаче тази разлика се заличава и изменя. Днес можете да получите докторска степен по приложни направления като мениджмънт, социални дейности и компютърни науки. Можете да станете доктор и в области, свързани с изкуствата, например творческо писане.

Предимствата от придобиването на докторска степен включват престиж, право да се ползвате с авторитета на експерт, както и възможността да кандидатствате за по-високи работни позиции. Докторската степен е знак за развити изследователски умения и преподавателска квалификация на университетско ниво. Днешната информационна и технологична епоха и все по-глобализираната икономика правят нуждата от образование и специализация много по-голяма, отколкото в миналото.

Завършването на докторантура може да ви донесе огромно удовлетворение, ако сте сериозен интелектуалец със страст към ученето. Независимо от това, ако възнамерявате да придобиете докторска степен за лично удовлетворение, трябва внимателно да обмислите решението си. Постъпването в докторска програма е трудно и е свързано с голяма отговорност. Приемът е строг, като обикновено се изисква да имате магистърска степен (макар да има случаи, където това не е задължително). Докторските програми обикновено започват с курсове, които се занимават с теория и методология. След това полагате квалификационни изпити, а вероятно и устен изпит. Някои програми изискват теренна работа или клиничен опит под научно ръководство, понякога около няколкостотин часа. Кулминационният проект е т. нар. докторска теза или дисертация, която е професионално издържан и годен за публикация труд с принос в съответната област. Той обикновено започва с формална заявка на темата и предварителен план, а завършването му отнема години и завършва с устен изпит пред комисия.

Докторските програми обикновено продължават поне три години, а понякога могат да отнемат цели девет. Максималният срок на обучение често е ограничен до 8 – 10 години. Причината, че са толкова продължителни, е не толкова трудността на работата, колкото намесата на житейския фактор. Докторантите обикновено са на възраст, в която сключват брак, отглеждат деца и преживяват важни събития в личен план. В някои страни финансирането, предлагано по време на докторантурата, е недостатъчно и нуждата от допълнително изкарване на прехраната може да попречи да се концентрирате изцяло върху изследванията си.

Финансирането на докторските програми варира широко в зависимост от дисциплината и страната. Идеалната ситуация е да постъпите в програма на пълно финансиране, което означава, че университетът поема вашата такса за обучение, като получавате или стипендия за живеене или гарантиран трудов стаж, обикновено като преподавател или научен асистент. Налични са различни видове стипендии – парични грантове или изследователски стипендии, които предполагат професионална заетост – което е отлична основа за по-нататъшната ви кариера.

Днес можете да завършите докторантура и онлайн. Докторските програми, достъпни онлайн, имат някои очевидни предимства: можете да планирате курсовете според собствения си график и да съчетавате работата и семейния си живот, без да се ангажирате с учебни разписания или да се местите в отдалечен университетски кампус. Онлайн програмите са и по-евтини за самия университет, защтото не изискват поддръжката на сграда, материални съоръжения и т.н. Тези спестявания се отразяват на студентите като по-ниски такси.

Степените, получени онлайн, се радват на все по-голяма популярност и уважение. Някои работодатели все още държат на традиционната докторантура, но други разбират, че многостранните възможности, които предлага интернет, са част от съвременния живот. Онлайн докторантурите са не по-малко строги от традиционните (или най-малкото трябва да се уверите, че не са) и включват значително взаимодействие с преподаватели и колеги.

Най-добрите докторски програми обикновено разполагат с кариерни центрове, които могат да ви помогнат в търсенето на работа, и осигуряват отлична подкрепа по време на обучението. Друг показател за качеството на една програма е леснината, с която ще намерите професор, който да стане ваш научен ръководител.

Докторската степен дава предимство в кариерата и обикновено носи себе си значително по-висок праг на заплащане и престиж. Трябва внимателно да разучите възможностите за професионална кариера, преди да изберете да запишете дадена програма: в някои области, например хуманитарните науки, има пренасищане от хора с докторски степени, при което става почти невъзможно да намерите работа, особено като университетски преподавател. Други сфери търпят растеж. Логично, ако съответната сфера и нуждата от научни изследвания в нея се разраства, докторантурата в тази сфера ще бъде предимство. Докторската степен по икономика, финанси, маркетинг или социология на развитието, да назовем само няколко, е силен залог за отлична професионална реализация и високо заплащане.